Regler och praktisk information

Regler och förhållningssätt för Lajv Misérables

Du förväntas att:

  • Anmäla dig i tid! Det innebär mindre arbete så att mer tid kan ägnas åt själva lajvet, och färre timmar under själva lägret som vi måste hållas oss vakna när vi ska komma på sista-minuten intriger.
  • Hitta en kostym som du är bekväm med och som passar din roll! Vi kräver absolut inte att du ska lägga ut en massa pengar på din klädsel, men leta gärna fram något som passar på lajvet! Det är ett historiskt lajv men vi kommer inte vara stenhårda på historiskt korrekthet. Din dräkt bör motsvara det som står på hemsidan. Om du inte har något du tror blir bra så finns det många camelotare som är villiga att låna ut kläder, och dessutom har Finnåkers kursgård ett dräktförråd som överträffar alla förväntningar! Där går det bra att låna kläder gratis.
  • Se gärna filmen Les Miserables från 2012. Finns även en tv-serie som BBC nyligen gjort och som sändes på SVT: https://www.svtplay.se/les-miserables

 

Regler och meta-tekniker:

-In och off:
Att vara in-lajv är när du är aktiv i lajvet som en karaktär och att vara off-lajv är när du som person gör något och inte spelar en lajvkaraktär. Det är viktigt att skilja på information du har in och off, alltså vad din karaktär vet och vad du som spelare vet. 

-Off-tecken:
Camelots universella off-tecken är en knuten näve över huvudet, och detta kommer vi köra med även under vårt lajv. Om du ser någon som gör off-tecknet så betyder det: “Jag finns inte med på lajvet, prata inte med mig om det inte handlar om off-iga saker!”

-Time-out-tecken:
Om du behöver säga något tillfälligt off till en annan lajvare, använd Time Out (forma händerna till ett T) tecknet lite diskret så att den andra personen ser det.

-Lajvområdet:
Lajvområdet består av Masmästaren och marken utanför byggnaden (genomgång ges innan start) och när du befinner dig på lajvområdet är du in-lajv. Det är viktigt att lägerdeltagare som inte är med på lajvet respekterar lajvområdet för att bidra till att skapa en så bra lajvupplevelse som möjligt.

-Lajvets uppbyggnad och musikalinslag:
Lajvet delas in i tre akter. De olika akterna har lite olika teman och mellan varje akt sjungs en sång gemensamt då alla kommer vara lite iff (mellan in och off) precis som i en riktig musikal. Varje deltagare är samma karaktär genom hela lajvet och har på förhand fått en roll av arrangörsgruppen. 

-Information på karaktärsbladen
Nedan följer en förklaring av den information som står i karaktärsbladen varje lajvare kommer få för sin roll. Flera rubriker förklarar sig själva i karaktärsbladet men några kan behöva ett lite mer utvecklat svar.

Först om det som står under “Karaktärsinformation”:
Kön: Finns två kategorier; Man eller Kvinna. Tyvärr var 1800-talets Frankrike binärt könskodat och därav finns roller enbart i två könskategorier. Men du får mer än gärna lajva en roll som inte är samma som din egna könsidentitet.
Ålder: Hur gammal din karaktär kan tänkas vara.
Politisk orientering: Det finns egentligen två grupper; Revolutionärer som stödjer revolutionen eller åtminstone dess ideal, och den andra gruppen som är deras rivaler, Rojalisterna vilka stödjer monarkin och överlag är konservativa. Dessutom finns en tredje grupp “Obestämd”, roller som alltså inte bestämt sig eller saknar intresse för den politiska frågan.
Religiös övertygelse finns på en skala från 0-10, där 0 är närmast Neologi och 10 närmast renlärig. Mer går att läsa under fliken “Politik och religion”.
Det finns i lajvet fyra klasser som ger en indikation på karaktärernas sociala status. Klasserna är; Adel, Medelklass, Arbetarklass och Pöbel. De har olika levnadsförhållanden och social ställning där adeln har det lyxigast och mest makt emedan pöbeln är fattigast och inte mycket mer värda än gaturåttorna.

Det finns också en rubrik som är “Funktion i lajvet”. Den är till för att ge en känsla av vad för spel/lajv vi som arrangörer hoppas att rollen ska bidra med och förklara hur rollen ska interagera med andra (självklart är det dock fritt att frångå detta då det passar o.s.v.).

-Boffer & död:
Lajv Misérables kommer ha strider. Alla reglerna kommer presenteras på plats innan lajvet men finns även här (kan dock kompletteras på plats). Skulle du ha ett boffervapen eller någon form av knallpulver-skjutanordning å dylikt som du tror kan passa in i lajvet så ta gärna med det. Även om din karaktär inte är beväpnad så kommer alla vapen till nytta (kanske på din avrättning?)! Alla vapen under lajvet kommer att godkännas på förhand av en utsedd arrangör. 

Vårt lajv kommer förmodligen få ett stort antal döda, men det viktigaste är inte antalet kroppar utan att vi får bra spel på dödsscener och liknande. Under akt 1 och akt 2 dör inga karaktärer i eventuella strider (om det inte är avtalat sedan innan mellan spelare och arrangörer). Under stormningen av barrikaderna i tredje akten kommer troligtvis många dö. Spela på det som borde hända din karaktär i situationen du hamnar i och försök att skapa snygga döds- och skadesscener. Vi pratar mer död på plats innan lajvet men räkna med att din karaktär kommer att möta Gud (eller något annat) på slutet av sin resa.

-Änglar:
Det kommer finnas änglar som en meta-teknik (alltså en teknik för att skapa något genom saker en person gör off men som påverkar in-lajv). De som är änglar kommer tydligt att synas genom sina vita vackra kläder (något långt och klart vitt). Ingen karaktär ser änglarna men du som spelare ska agera på de instruktioner de ger (oftast viskande) eller att de rent fysiskt flyttar dig både när du lever eller är död (hjälp dem genom att följa med). Det går helt enkelt att tänka på dem som Guds osynliga kraft på jorden som påverkar de levande och döda. 

-Skarpt läge:
När någon skriker “Skarp …(följt av tex skada eller eld)” har något allvarligt hänt. Skrik vidare det du hör och avbryt omedelbart lajvet. Lajvet återupptas först när en lajvarrangör ger klartecken. Exempel; du hör “Skarp skada” vilket gör att du genast slutar lajva, ropar “skarp skada”. Det visade sig att någon brutit benet och en lajvarrangör säger “Fortsätt lajva” samtidigt som hen med hjälp av några andra tar hand om den skadade personen.