Novas dom

 

Novas dom var andra lajvet i lajvkampanjen Gryning efter Nova. Det utspelades i Örebro. Under samma tid som FQ547 Nova, alltså precis efter att Hesa Fredrik ljuder över stad och land. Lajvet handlade om ett tjugotal människor som har sökt skydd i en skola. De hade alla samma fråga, vad händer?

Lajvet genomfördes under våren 2016 och nu väntas nästa del i Gryning efter Nova.

iPhone sort 2 205

Lajvets introduktion:
Ett terrorattentat sker, Läkemedelsföretaget Nova Enterprise sprängts i bitar av terrorist. Några veckor efter attentatet ökar antalet patienter på psykvården kraftigt och en feberepedemi bryter ut i Göteborg och sprider sig över hela landet, även till Örebro. Detta bortförklaras dock med ursäkter som hårda arbetsvillkor och den senaste vinterinfluensan. Ingen har några misstankar om att något annat är på gång…

En vecka därefter ljuder ett “Hesa Fredrik”-alarm över hela Sverige. Människor söker tillflykt i köpcentrum, skolor och många tar in främlingar i sitt hem. Men ingen vet vad som utlöst nödläget. Härifrån startar lajvet…

-Arrangemanget fick bidrag från Kulturungdom (http://www.kulturungdom.se/).

(För mer information om kampanjen och annat, se “Gryning efter Nova”.)