Lajv Misérables

“There is nothing like a dream to create the future.”
-Les Misérables

Hon ser sig över axeln. Den sista brädan spikas på plats! Hennes blick möter ett trasigt piano, stolar, tunnor, skåp, kärror och allt annat bråte som folket slängt ihop. Vid barrikaden klättrar revolutionärerna likt myror upp och ner. De klänger där viftandes med både röda fanor och den franska flaggan. Sången bakom barrikaden ekar ut på Paris gator. Idag är deras dag, idag är folkets dag, idag är revolutionens dag.

Men det är då hon hör det. Skotten från musköter. Krutröken och skriken fyller luften. Plötsligt var hon livrädd, inte bara för att revolutionen skulle dö innan den börjat utan främst för hennes eget liv. Lucien slet sig plötsligt loss från hennes famn. Hennes son, enbart sexton år, börjar bestiga barrikaden, den röda fanan i vänstra handen. Allt tycks bli stilla, tystnaden sluter sig samtidigt som hon stel av skräck ser sitt barn nå det trasiga pianot. Han höjer fanan och lyfter upp musköten från en fallen kamrat för att bekämpa rojalisterna.

Ljudet av en dundrande kanon skär genom tystnaden. Stillheten bryts av explosionen. Splitter av trä flyger åt alla håll tillsammans med de svarta och vita tangenterna från pianot. Luciens fana faller ner intill hans mor, dess blodröda färg fyller världen innan allt blev svart…


Vad modern i texten ovan genomlever är dramat bakom en av barrikaderna under juniupproret i Paris. Detta är temat som Camelot ska ha allhelgona 2019 för att få uppleva ett lajv fyllt med dramatik, tragedi och dilemman. Med temat Les Misérables kommer Camelot få uppleva “Lajv Misérables” – ett lajv om juniupproret baserat på musikalen och filmen Les Misérables. 

 

Om lajvet
Lajv Misérables är ett lajv i tre akter som är inspirerat av Les Misérables. Lajvet är ett historiskt musikal-lajv vilket innebär att vi kommer sträva efter att lajvet efterskapar historien så korrekt som möjligt i det konstnärliga uttrycket av en musikal. Den största inspirationskällan är filmen Les Misérables från 2013 (se gärna filmen!). Det kommer vara lycka och misär, kärlek och smärta, liv och död! Ett lajv fullt av dramatik och spänning som dessutom kompletteras av att vi sjunger tillsammans!

Lajvets syfte
Vårt mål är att utforska det historiska skeendet som dramatiseras i Les Misérables. Målet är att lajvare ska få uppleva situationer och sättas i moraliska dilemman i första hand. Lajvare ska tvingas ta ställning i situationer och utforska världen inom de givna ramarna (vilket innebär mindre friforms-lajv även om det såklart finns plats för detta också).
Vi vill att lajvet ska ge deltagarna följandet:

  • En episk upplevelse
  • Försättas i svåra situationer, moraliska dilemman och få reflektera över vad som är viktigt i livet
  • Få uppleva ett historisk drama i en musikalisk miljö som återspeglar Les Misérables
  • Utforska sina karaktärer i den miljön de försätts i
  • Ta med sig historiska och egna kunskaper de får från erfarenheterna

Vi vill med detta tema och lajv engagera Camelot på flera nivåer och erbjuda ett otroligt djup för hela lägret. Temat ska erbjuda ämnen såsom klasskillnader, moraliska kval och vad som kan vara värt att kämpa för. Det ska inte vara lika lättsamt som tidigare teman, utan lockaa fram reflektion och diskussion. På trettonhelgslägret får alltid rollspelskonfirmanderna tillverka boffervapen och fundera på vad de är beredda att kämpa för. Nu ska hela lägret lista ut vad de är beredda att stå upp för.

Den 6 juni, 1832, föll den sista barrikaden. Låt oss nu bygga upp den igen för att återskapa den dramatiska historien om junirevolutionen och förena Camelot bakom temat Les Misérables.

 

//lajvarrangörerna Artemis Lumarker, Sofie Ohlsson, Stella Sandelin, Malin Axeling och Felix Kenmar i samarbete med lajvföreningen MAS.