Gryning efter Nova

Vad skulle hända om ett nytt och okänt virus sprids med vinden över hela Sverige och smittar befolkningen så att de blir rabiata och vill sätta tänderna i närmaste varelse, ja nästan som zombies? Vad händer med de helt vanliga människorna som upptäcker att de befinner sig mitt i en apokalyps av odöda som vill äta upp dem? Hur skulle främlingar klara av att fösas ihop och försöka överleva tillsammans? Skulle någon hjälp kunna komma? Hur skulle människor klara sig psykiskt? Detta är frågor som tas upp i vår zombielajvkampanj Gryning efter Nova.

Lajvkampanjen handlar om hur människor skulle klara sig i en värld där en zombieapokalypsen har brutit ut och tar plats i en parallell värld där människorna inte vet vad zombies är, utan totalt oförberedda på vad som händer. De enskilda lajven ska vara fristående från varandra även om de kan bygga vidare på tidigare lajv.

iPhone sort 2 198

En introduktion till kampanjen:
Läkemedelsföretaget Nova Enterprise har ett lager under jord med diverse otestade och nya läkemedel som är potentiellt farliga för allmänheten. Detta lager utsattes för en terrorattack av en rörelse som är emot kemiskt framställda mediciner och vaccin. Rörelsen sprängde lagret medan ett antal arbetare fortfarande var på skift under jorden. Dessa arbetare sköljdes över av ett stort antal olika läkemedel i flytande form. De arbetare som överlevde undersöktes grundligt direkt efter händelsen, men bedömdes friska och fick återvända hem.

Vad ingen visste var att arbetarna på Nova Enterprise blev smittade av virus FQ547 NOVA. Detta är ett ytterst farligt virus som under försöksperioden på råttor gjorde djuren rabiata, aggressiva och kanibaliska tendenser. Försöken suspenderades snabbt men forskare hann notera att djuren endast förgrep sig på de råttor som inte var smittade av viruset. De visade dessutom också tecken på höjd intelligens, strategiskt tänkande, och förstärkt känsla för samarbete. Tyvärr hade inte alla provrör med vätskan hunnit förflyttas till hemlig plats innan terrorattentatet.

Några veckor senare ökade antalet patienter på psykvården kraftigt och en feberepedemi bröt ut i Göteborg och spred sig över landet. Detta skylldes dock på hårda arbetsvillkor och den senaste vinterinfluensan. Ingen hade några misstankar…

En vecka därefter ljuder ett “Hesa Fredrik”-alarm över hela Sverige. Människor söker tillflykt i köpcentrum, teatrar och många tar in främlingar i sitt hem. Men ingen vet vad som utlöst nödläget.

iPhone sort 2 205