Grupper i lajvet

Militären

På lajvet kommer det att finnas närvaro av militär. Det kommer att bestå av två kompanier samt generalens stab där vissa högre beslut fattas. Deras uppgift är att hålla ordning på folket och att hindra sådant som revolutioner…. 

Här kan det förväntas vardagligt militärt liv i början men även konflikt och regelrätt strid mot slutet. 

 

Adeln

På lajvet så kommer det att finnas ett antal adliga familjer. Dessa står ofta närmre landets ledning och ogillar de mer revolutionärt lagda i samhället. Vissa familjer kanske vill etablera sig bland de andra och vissa kanske vill konkurrera ut en annan familj… 

Här kan sådant som spel på interna konflikter och motsättningar, politik men även rädsla inför en möjlig revolution förväntas. 

 

Revolutionärerna

Revolutionärerna har vuxit upp med berättelserna om franska revolutionen och dess värdegrunder. Flera stod även vid barrikaderna under julirevolutionen 1830 och såg kamraters blod spillas. De känner sig bedragna på den segern då det sitter en ny kung, på Frankrikes tron, mer korrupt än den förra. En förändring krävs och de är beredda att offra sina liv för denna förändring. Som revolutionär kommer du få spela på att få igenom dina åsikter, driva på förändringen åt rätt håll och att påverka andra. 

 

Munkarna och nunnorna

Munkarna och nunnorna lever med en religiös övertygelse om våldsamma konflikter bör undvikas. De försöker hålla sig neutrala i konflikter som inte rör dem. 

Här kan du som spelar få ett intressant spel om vad som är rätt/fel, vad tro är och hur den påverkar människor och deras val. 

 

Stadsfolket

Den klart största gruppen på lajvet. Staden består bland annat av flertalet familjer där yrkena har gått i arv i generationer. Här ingår allt från bagare och värdshusvärden till gatuunderhållare. Stadsfolket bidrar till en ökad stadskänsla och får staden att kännas mer levande. Här finns möjlighet till många olika sorters spel beroende på vad du är intresserad av att få ut av lajvet. 

 

Skumrask 

De absolut fattigaste och lägsta i samhället, här hittar vi allt från tiggare till bedragare och tjuvar. De flesta skulle göra precis vad som helst för att komma upp sig i samhället eller bara få ihop till dagens bröd. 

De som spelar i den här gruppen kan räkna med mycket eländes spel där en främlings vänlighet kan betyda skillnaden mellan liv och död. En kan också vänta sig spel gällande vad en är villig att göra för sin och sina näras överlevnad. 

 

Flyktingarna/fångarna

Fångarna har i flera år levt under fruktansvärda förhållanden och fått utföra omänskligt hårt slavarbete. Varför är väldigt olika det kan vara allt från att ha tagit en bit bröd till att mörda någon. Efter att ha frigivits har blir det heller inte bättre, stat och vanligt folk betraktar före detta galärslavar som mindre värda än smuts. 

Som gammal galärslav kan en förvänta sig ett spel som bjuder på moraliska dilemman och vad en människas värde verkligen är. En kommer också få spela på skräcken av att aldrig känna sig säker och känslan att vara betraktad med avsky av de flesta. 

 

Barnhemsbarnen

Grupp reserverad för konfirmanderna men finns här för att du ska veta att det finns en sådan grupp.