Distrikt 5 är förlorat

Världen har gått under, kvar återstår endast en bit av det som en gång var känt som Sverige. Ett kort tag senare tog Huvudstaden makten att styra över det som återstod av den kända världen; Huvudstaden och fem distrikt. Några år senare efter att ha fått det allt sämre och inte tagit del av Huvudstadens lyx gjorde dessa distrikt uppror. Revolten krossades snabbt och brutalt av Huvudstaden som till åminnelse av deras seger skapade Hungerspelen. En blodig tv-show där två barn från varje distrikt slåss till döden mot varandra i en arena. Nu är det tid för det 54 Hungerspelen, en minut kvar tills arenan fylls av blod, skrik och smärta.

Distrikt 5 är förlorat är ett Hungerspelen-inspirerat lajv som har hållits en gång på Finnåkers kursgård under Svenska Kyrkans Unga Camelots allhelgonaläger 2015. Lajvet baseras på böckerna av Suzanne Collins med samma namn, men med helt nya roller och händelser! Lajvet har över 130 originalskrivna karaktärer. Vill du veta mer om lajvet, kontakta oss i MAS.

I lajvet finns allt; Huvudstadens överklass, en tv-sänd version av Hungerspelen, missnöjda rebeller, vänskap, kärlek, religion, propaganda, mentorer, militärer och givetvis osäkra lojaliteter.