Arena 61

Arena 61 är ett Hungerspelen-inspirerat arrangemang. Till skillnad från lajvet Distrikt 5 är förlorat kommer Arena 61 att handla om deltagarna i Hungerspelen, och kommer att vara ett 360-upplevelse som består av arenan som deltagarna skickats till. Endast en av er kommer att överleva, ska det bli du?

Arena 61 bjuder på adrenalin, upplevelse att vara en deltagare i ett Hungerspel, tävling, allianser, svek och framförallt blod, svett och tårar.

iPad sort 177